เครื่องพิมพ์ Eco-Solvent และอุปกรณ์อะไหล่ ต่างๆ


  • Screen Shot 2016-02-10 at 1.31.19 PM.png
    ECO-SOLVENT PRINTER เครื่องปริ้นเตอร์ Eco-Solvent Epson L1300 ของ MicroInk ได้ผ่านการทำการดัดแปลงระบบเดินหมึก, ท่อน้ำหมึก และน้ำหมึกใหม่ทั้งระบบ น้ำหมึกที่บรรจุอยู่ในปร้ินเตอร์ตัวน...
    ฿25,000

  • Screen Shot 2016-02-10 at 2.30.04 PM.png
    เครื่องปร้ินเตอร์ หมึก Eco-solvent = 250,000 บาท- หัวพิมพ์ DX5 - 1440x740dpi =- ความเร็วในการพิมพ์ 18 ตรม/ชม *2 Pass- มี Heater ในตัวหมึกแห้งเร็ว- แถม UPS มูลค่า 25,000 บาท 1 ตัว- ...
    ฿250,000
Visitors: 10,584