เครื่องพิมพ์น้ำหมึก Eco Solvent Dx11 ขนาดหน้ากว้าง 1.3 เมตร

฿89,000
จำนวน:
รหัส : DX11-130
ราคาปกติ :  89,000.00 บาท      
 
เครื่องปริ้นเตอร์ DX11 หน้ากว้างขนาด 1.3 เมตร สินค้าใหม่ รองรับการพิมพ์สติกเกอร์ ขนาดกระทัด ราคาแสนประหยัดลง ที่ตอบโจทย์ขนาดการใช้งานที่ทรงประสิทธิภาพ
 
 

เครื่องปริ้นป้ายไวนิล คุณภาพสูง Inkman DX11 1.3 เมตร พร้อมบริการจัดส่ง และอบรมทั่วประเทศไทย

คุณสมบัติ

1. หัวพิมพ์ EPSON Dx11

2. ความละเอียดของหัวพิมพ์ 1440 dpi

3. ใช้กับหมึก Eco-SOLVENT ตัวเดียวกับ DX11-1.80 เมตร

4. ใช้โปรแกรมสําหรับพิมพ์ exe ในการสั่งพิมพ์ โปรแกรม Maintop RIP โฟโต้ปริ้นและยูทาร์ปริ้น

5. ความเร็วในการสั่งพิมพ์ 1 หัวพิมพ์

- โหมดพิมพ์แบบเร็ว 16 ตร.ม./ชม.

- โหมดพิมพ์แบบความเร็วปานกลาง 14 ตร.ม./ซม

- โหมดพิมพ์แบบคุณภาพสูง 12 ตร.ม./ซม.

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำหมึก HD Eco-Solvent Ink ของ Inkman

- น้ำหมึก Eco-Solvent คุณภาพสูง ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ หัวพิมพ์ DX11 โดยเฉพาะ

- ใช้คู่กับ ICC Profile ของ Inkman เพื่อโทนสีที่ถูกต้องลงบนวัสดุ พิมพ์ได้สวยงาม

- บรรจุ 1 ลิตร/ขวด/สี

- ราคา 1,200 บาท (ราคาต่อขวด ยังไม่รวม VAT) 

 

ในเซทประกอบไปด้วย

1. เครื่องพิมพ์ DX11- หน้ากว้างขนาดการพิมพ์ 1.30 ม.

2. น้ําหมึก ECO SOLVENT ขนาด 1000 ML C MY K 4 สี

3. น้ํายาคลีนนิ่ง 1 ลิตร

4. สติกเกอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.20 ม. ยาว 50 เมตร 1 ม้วน

5. ไวนิล ขนาดหน้ากว้าง 1.20 ม. ยาว 50 เมตร 1 ม้วน

 

 

 

 

 

การรับประกันเครื่อง

1. สิ่งที่รับประกัน

1. การรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี (เมนบอร์ดและชุดบอร์ด แยกสี่หัวพิมพ์ , พาวเวอร์ซัพพาย)

บนเงื่อนไขที่ว่า : ลูกค้าจะต้องมีเครื่องสํารองไฟขนาด 1300 KW ขึ้นไป และเครื่องจําเป็นต้องต่อสายกราวด์ล็อค 1.60 เมตร **บนพื้นฐานการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา และใช้หมึกของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด เท่านั้น

2. สิ่งที่ไม่มีการรับประกัน

1. หัวพิมพ์ (ไม่รับประกันทุกกรณี)

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลูกด ตลับ และอุปกรณ์ที่น้ําหมึกไหลผ่านทุกประเภท เช่น ที่ซับหัวพิมพ์ แดมเปอร์ ท่อน้ําหมึก

3. การใช้งานที่ผิดประเภท เช่น ดึงกระดาษย้อน

4. ความเสียหายที่อันเกิดจากการจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การขนส่ง การจัดส่ง อุบัติเหตุ สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และการดัดแปลง

5. ความเสียหายที่เนื่องมาจากคอมพิวเตอร์ติดไวรัส

6. ชุดบํารุงรักษา และการเปลี่ยนชิ้นส่วนเนื่องจากการใช้งานตามปกติ การกัดกร่อน เป็นสนิม หรือรอยด่าง หรืออุปกรณ์เสริม ( เช่น สายเคเบิลUSB สายพาวเวอร์ ฯลฯ) และส่วนประกอบที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานเพียงครั้งเดียว (เช่น ฟิวส์ ฯลฯ)

7. มีการแก้ไขหรือลบทําลาย ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขประจําเครื่อง

8. ข้อบกพร่อง หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์สิ้นเปลืองของบริษัทอื่นร่วมกับ ผลิตภัณฑ์

9. ไม่ครอบคลุมถึงซอฟแวร์หรือโปรแกรมเสริมต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นชุดสินค้านั้น ๆ

10. การตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้า

11. ทาง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ถือว่าไม่อยู่ในข่ายการรับประกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อื่น

3. การรับประกันนี้ถือว่าเป็นโมฆะทันทีในกรณี :

(A) ผลิตภัณฑ์ชํารุดเสียหายเนื่องจากการขนส่ง แมลงสัตว์ ของเหลวหกเลอะใส่ จากทุกการทํางานที่ไม่ถูกต้อง ด้วยตัวท่านเอง หลังจากซื้อผลิตภัณฑ์ หรือเนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

(B) ผลิตภัณฑ์มีการติดตั้ง ดูแลรักษา หรือใช้งานนอกเหนือไปจากที่มีการระบุในคําแนะนําของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

(C) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม แก้ไข หรือดัดแปลงการใช้งานโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด

(D) บัตรรับประกันสูญหาย ชํารุด หรือถูกแก้ไข

4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จะรับผิดชอบซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ จัดหาชิ้นส่วนในการซ่อมแซม เปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เสียหายด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ทํางานได้ เทียบเท่าตามดุลยพินิจ

5.ค่าบริการหลังการขาย

1. ฟรีค่าบริการซ่อมเครื่อง 3 ครั้งแรก (ภายใน 1 ปี / ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ) โดยทางผู้ซื้อะต้องใช้น้ํา หมึกของบริษัทฯ เท่านั้นตามระยะเวลารับประกันและเริ่มคิดค่าบริการครั้งที่ 4 โดยคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งละ 2,000 บาท

2. การบริการซ่อมเครื่องสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้น้ําหมึกในเครือของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จํากัด การออกไป Service มีการเดินทางออกไปให้บริการคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เริ่มต้นครั้งละ 4,000 บาท

3. ค่าบริการในการเปลี่ยนหัวพิมพ์ราคา 12,000 บาท (ไม่รวม VAT)

Visitors: 28,872