กระดาษใบเสร็จ ขนาด 57x50 mm

  • ขนาด 57x50 mm.
  • กระดาษยาว 18 เมตร
  • 1 แพคมี 4 ม้วน 
฿69
จำนวน:

กระดาษใบเสร็จ ขนาด 57x50 mm 

กระดาษยาว 18 เมตร จำหน่าย 4 ม้วน/แพค 

วิธีการใช้งาน

ใช้คู่กับใช้คู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ DELI E801P

Visitors: 78,410