กระดาษใบเสร็จ ขนาด 80x80 mm

  • ขนาด 80x80 mm.
  • กระดาษยาว 59 เมตร
  • 1 แพคมี 2 ม้วน 
฿139
จำนวน:

กระดาษใบเสร็จ ขนาด 80x80 mm 

กระดาษยาว 59 เมตร จำหน่าย 2 ม้วน/แพค


วิธีการใช้งาน

ใช้คู่กับใช้คู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ DELI E801P

Visitors: 78,406