HP 747 300-ml Chromatic Blue DesignJet Ink Cartridge

ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z9+ 

 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
฿4,200
จำนวน:

 • ตลับหมึก HP 712B Black Ink 80 ml.jpg
  ราคาต่อตลับราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿1,700

 • HP 712 29ml CMY.jpg
  ราคาต่อสีราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿1,000

 • ตลับหมึก HP 712 C,M,Y Ink (3-Pack).jpg
  ราคาต่อจำนวน 3 ตลับและต้องเป็นสีเดียวกันราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿1,800

 • ชุด Kit หัวพิมพ์ HP 713.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
  ฿8,100

 • ตลับหมึก HP 728B Matt Black Ink 300 ml.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
  ฿3,100

 • ตลับ HP 728 C,M,Y Ink 130 ml ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง T830.jpg
  ราคาต่อสีราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿3,100

 • ตลับ HP 728 C,M,Y Ink 300 ml ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง T830.jpg
  ราคาต่อสีราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿6,700

 • ชุด Kit หัวพิมพ์ HP729 สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น HP T830.jpg
  สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น HP T830ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿16,800

 • ตลับหมึก HP 730B Matt Black, GRAY, PHOTO Black Ink 130 ml ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง T1700.jpg
  ราคาต่อสีราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿2,500

 • ตลับหมึก HP 730B Matt Black, GRAY, PHOTO Black Ink 130 ml ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง T1700.jpg
  ราคาต่อสีต่อตลับราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿2,500

 • ตลับหมึก HP 730B Matt Black , GRAY , PHOTO Black Ink 300 ml ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง T1700.jpg
  ราคาต่อสีต่อตลับราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿4,700

 • ตลับหมึก HP 730 C,M,Y Ink 300 ml ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง T1700.jpg
  ราคาต่อสีราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿4,700

 • ชุด Kit หัวพิมพ์ HP731 สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น HP T1700.jpg
  สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น HP T1700ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿3,900

 • HP 746B 300-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z6.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z6 และ HP Z9+/Z9+DRราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿4,200

 • HP 746B 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z6.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z6 และ HP Z9+/Z9+DRราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿4,200

 • HP 746B 300-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z6.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z6 และ HP Z9+/Z9+DRราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿4,200

 • HP 746B 300-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z6.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z6 และ HP Z9+/Z9+DRราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿4,200

 • HP 746 300-ml Chromatic Red DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z6.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z6 และ HP Z9+/Z9+DRราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿4,200

 • HP 746 300-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Z9+.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z6 และ HP Z9+/Z9+DRราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿4,200

 • หัวพิมพ์ HP 746 DesignJet Printhead หัวพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Z6.jpg
  หัวพิมพ์สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น HP Z6ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿3,400

 • HP 747 300-ml Gray DesignJet Ink Cartridge สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Z9+.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z9+ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿4,200

 • HP 747 300-ml Chromatic Green DesignJet Ink Cartridge สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Z9+.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
  ฿4,200

 • HP 747 300-ml Gloss Enhancer DesignJet Ink Cartridge ใช้เฉพาะรุ่น Z9 Plus เท่านั้น.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
  ฿4,200

 • HP 776 500 ml Gloss Enhancer DesignJet Ink Cartridge.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z9+ PROราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿5,600

 • HP 776 1 L Photo Black DesignJet Ink Cartridge.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z9+ PROราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿9,800

 • HP 776 1 L Gray DesignJet Ink Cartridge.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z9+ PROราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿9,800

 • HP 776 1 L Chromatic RED DesignJet Ink Cartridge.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z9+ PROราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿9,800

 • HP 776 1 L Chromatic Blue DesignJet Ink Cartridge.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z9+ PROราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿9,800

 • HP 776 1 L Chromatic Green DesignJet Ink Cartridge.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z9+ PROราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿9,800

 • HP 776 1 L Magenta Yellow Cyan Ink Cartridge.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z9+ PROราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿9,800

 • HP 776 1 L Matte Black Ink Cartridge.jpg
  ตลับหมึกที่รองรับเครื่อง HP Z9+ PROราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿9,800
Visitors: 137,608