เครื่องพิมพ์ Eco-Solvent และอุปกรณ์อะไหล่ ต่างๆ


  • Screen Shot 2016-02-10 at 1.31.19 PM.png
    CO-SOLVENT PRINTER เครื่องปริ้นเตอร์ Eco-Solvent Epson L1300 ของ MicroInk ได้ผ่านการทำการดัดแปลงระบบเดินหมึก, ท่อน้ำหมึก และน้ำหมึกใหม่ทั้งระบบ น้ำหมึกที่บรรจุอยู่ในปร้ินเตอร์ตัวนี...
    ฿20,000
Visitors: 28,871